Bakuman Wiki
Advertisement

Edytor pomaga mangace poprzez ustalanie co jest ciekawe a co nie. Może komentować dobór paneli, rysunki i upewniać się, że manga będzie spełniać kryteria ustalone przez magazyn.

W Weekly Shōnen Jumpie grupami edytorów dowodzą Kapitanowie Grup, którzy biorą udział w spotkaniach serializacyjnych. Wyżej od kapitanów są Redaktor Naczelny i Zastępca Redaktora Naczelnego, którzy też są edytorami i pilnują by wszystko działało poprawnie.

Wymagania na kapitana grupy są nieznane, lecz według Yujiro potrzeba mieć doświadczenie z wieloma seriami w roli edytora.

Advertisement