(Adding categories)
m
Line 8: Line 8:
 
|hair = Black
 
|hair = Black
 
|occupation = Captain Editor
 
|occupation = Captain Editor
|stories = Story King (editor)
+
|stories = Hideout Door (editor)
Hideout Door (editor)
 
 
|magazines = Weekly Shonen Jump
 
|magazines = Weekly Shonen Jump
 
|marital status = Unknown
 
|marital status = Unknown
Line 20: Line 19:
 
|english voice = N/A|kanji = 相田聡一
 
|english voice = N/A|kanji = 相田聡一
 
|romanji = Aida Soichi}}
 
|romanji = Aida Soichi}}
'''Soichi Aida''' is an editor and team captain at Shueisha's Weeky Shonen Jump.
+
'''Soichi Aida''' is an [[editor]] and team captain at Shueisha's Weeky Shonen Jump.
 
==Appearance==
 
==Appearance==
 
==Personality==
 
==Personality==

Revision as of 00:40, 11 August 2011

Soichi Aida is an editor and team captain at Shueisha's Weeky Shonen Jump.

Appearance

Personality

Summary

Trivia

  • He is the real life editor of the Bakuman manga.
All Characters
Shōnen Jump / Shōnen Jack
Mangakas

Moritaka Mashiro + Akito Takagi = Muto Ashirogi | Eiji Niizuma | Yuriko Aoki | Shinta Fukuda | Kazuya Hiramaru | Takuro Nakai | Aiko Iwase | Shoyo Takahama | Shun Shiratori | Toru Nanamine | Koji Makaino | Mikihiko Azuma | Nobuhiro Mashiro | Kisaku Arai | Ryu Shizuka | Hino Kunimi | Ikiki Kajiwara | Kyoichi Murasaki | Kyotaro Hibiki | Shigure Yanagi | Shun Hanshaki

Assistants

Ichiriki Orihara | Natsumi Kato | Naoto Ogawa | Shinta Fukuda | Shoyo Takahama | Shuichi Moriya | Shun Shiratori | Takuro Nakai | Yasuoka

Editors

Akira Hattori | Goro Miura | Hisashi Sasaki | Kim Songyu | Koji Yoshida | Masakazu Yamahisa | Yoshihisa Heishi | Yujiro Hattori | Tatsuro Kosugi

Family / Friends / Classmates
Azuki family

Miyuki Haruno Azuki | Miho Azuki | Mina Azuki

Mashiro Family

Masahiro Mashiro | Kayoko Mashiro | Moritaka Mashiro | Nobuhiro Mashiro | Fumi Mashiro

Miyoshi Family

Yosshi Miyoshi | Kaya Miyoshi

Takagi Family

Akito Takagi's Father | Akito Takagi's Mother | Akito Takagi | Akito Takagi's Brother | Kaya Miyoshi

Classmates

Hidemitsu Ishizawa

Others
Studio 92

Ehara | Tonaka | Ōbayashi | Tamiya

Together Movies

Gotō and Furuike

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.